tisdag 21 juli 2009

Den romantiska trädgården - The Romantic garden

Den romantiska trädgården ligger i direkt förbindelse med vattenträdgården, på dess västra sida. Men det är nog inte alla besökare som hittar hit ändå, eftersom rhododendronen i framkant vuxit sig så stora att de nästan stänger för ingången, trots beskärning.
Trädgården är uppbyggd efter den engelska romantiska stilen, med slingrande gångar, porlande vatten och böljande kullar.
The romantic garden is in direct communication with the water garden, on its west side. But still not all visitors find this garden anyway, since the rhododendrons in front have grown so large that they almost close up the entrance, despite cropping. The garden is built after the English romantic style, with meandering paths, bubbling water and gentle hills.
Den romantiska trädgården
Vi har alldeles nyss rensat dammarna, och nu känns det åtminstone lite romantiskt att sitta här under den vackra kopparlönnen, Acer griseum.
We have just cleared the ponds, and now it feels at least sligthly romantic to sit here below the beautiful copper maple, Acer griseum.

Rhododendronen har vuxit sig enorma under åren som gått sedan trädgården anlades. Tyvärr har jag inga bilder på när de blommade, eftersom jag inte var på Norrviken under den perioden. Men det lär ha varit underbart - förstås...
The rhododendron has grown huge over the years since the garden was built. Unfortunately, I have no pictures of where they are in bloom, since I was not at Norrviken during that period. But it is said to have been wonderful - of course ...

Till och med det invandrade ogräset pestskråp, Petasites hybridus, pryder faktiskt sin plats här.
Even the weeds Petasites hybridus is actually nice here.

Det finns många sittplatser för den som vill bara sitta och njuta av friden här.
There are many seats for those who want to just sit enjoying the peacefulness here.

Men intressantare tycker jag nog det är bakom bänkarna...
På andra sidan pelarsalen som bildas av rhododendronen lyser solen i vattenträdgården.
But more interesting though, I think it is behind the benches ...
On the other side of the hall of pillars formed by rhododendron, the sun shines in the water garden.

Det inbjuder till en spännande upptäcksfärd...
It invites you to an exciting adventure ...

Tänk att rhododendronen vuxit sig så stora att man kan gå rak under dem!
Det är ett tätt tak, som håller mot ett lätt sommarregn.
Just imagine that the rhododendrons have grown so large that we can walk upright beneath them! It is a dense ceiling, which holds is against an easy summer rain.

Ett solur måste förstås finnas i en engelsk romantisk park. Det här har nästan försvunnit in i grönskan...
A sundial is of course compulsory in an English romantic park. This one has almost disappeared into the greenery ...


När jag skriver de här små betraktelserna över de olika stilträdgårdarna (och annat) på Norrviken har jag plockat den mesta infon från nätet, även om det tyvärr inte finns så mycket att tillgå. Jag har också ett häfte skrivet av Christel Kvant som heter "En trädgårdsdröm" (kan köpas på Norrviken, för den intresserade), och så har jag ju fått massor med info från Helka, som guidar på Norrviken, och Carl Abelin, Rudolfs barnbarn, som fortfarande tillbringar mycket tid på Norrvikens trädgårdar. Ofta står han i entrén och tar inträde.

Det finns väldigt mycket mer information att tillgå om man jobbar lite för den, men den är tyvärr både utspridd och ofullständig. NTAB har en del i sina arkiv, Nordstjernan (numera AB Axel Johnsson) har en del, det finns en del på kommunen och en del i Båstads bibliotek. Somligt ligger i källaren i Villa Abelin, men det som finns där är vattenskadat eftersom källaren ofta drabbas av översvämningar (det saknas dränering runt huset). Jag skulle hemskt gärna vilja forska vidare i ämnet Norrviken, men det skulle nog kräva ett flerårigt heltidsarbete som skulle kunna resultera i en doktorsavhandling eller liknande - och jag är ju bara en trädgårdsmästarstudent, numera även med egen firma, som absolut inte har den tiden att tillgå. Men jag har kommit att älska Norrviken, och jag vill gärna dela med mig av den här underbara kulturskatten, så länge den finns kvar. När NTAB (PEAB) blev bortkört av Trädgårdssällskapet släcktes hoppet om att få pengar till att renovera upp parken, och nu lever vi i ovisshet om vad som kommer att hända framöver. Efter oktober 2010 när NTAB lämnar kan vad som helst hända, och jag är inte säker på att det är positivt för parken (och tillgängligheten för allmänheten).

När jag guidar får jag ofta frågan om var PEAB skulle bygga sina hus nånstans i parken. Det är en total missuppfattning och snart nog lär jag skriva ett blogginlägg om vad som egentligen var meningen skulle göras - det som inte kommer att hända. Men inte nu... Nu njuter vi av den här underbara platsen så länge vi kan!


When I write these small reflections of the different style gardens (and other) on Norrviken I have picked the most information from the Internet, although unfortunately there is not so much available. I also have a booklet written by Christel Kvant called "A dream garden" (which can be purchased in the garden), and I've got lots of information from Helka, which is a guide at Norrviken, and Carl Abelin, Rudolfs grandchild, which spends a lot of time at Norrviken. Often you can find him in the entrance, selling entrance tickets. There is a lot more information available if you work a little for it, but it is unfortunately both scattered and incomplete. NTAB has some in their archives, Nordstjernan (now AB Axel Johnsson) has some, the community and the library have also archives. Some archives are in the basement of Villa Abelin, but most of that is water damaged, since the basement is often flooded (due to lack of drainage around the building). I would love to investigate further on the subject Norrviken, but it would probably require a multi-year full-time job that could result in a dissertation or similar - and I am just a gardener student, now also with my own firm, and don't have that much time to spend. But I have come to love Norrviken, and I would like to share with you this wonderful cultural treasure, as long as it remains. When NTAB (PEAB) was driven away by the Garden Society extinguished the hope to get money to renovate the park, and now we are living in uncertainty about what will happen in future. After October 2010 when NTAB leaves anything can happen, and I am not sure that it will be positive for the park (or the accessibility to the public).
When I lead my guiding tours, I often get the question where PEAB would build their houses in the park. It is a total misunderstanding and soon enough I will write a blog post about what actually was planned to be - which will not happen. But not now ... Now we just enjoy this wonderful place as long as we can!

8 kommentarer:

 1. Jag vill bara tacka för den fina guidningen. Anita

  SvaraRadera
 2. Tack för visningen! Det verkar vara ett fantastiskt ställe, hoppas att jag kommer dit någon gång.
  Christer.

  SvaraRadera
 3. Efter dina fina och informativa inlägg om trädgården MÅSTE det bara bli en resa dit ner så snart som möjligt! Efter allt ert arbete i parken verkar den vara i ett skick som den kanske aldrig mer kommer i! /Ruben

  SvaraRadera
 4. Hoppas att allt ordnar sig runt parken, den är otroligt fin//Britt

  SvaraRadera
 5. JAg förstår att du väcks till så´na tankar (forska & samla uppgifter osv)! Är ju vad jag själv "drabbades" av för drygt tio år sen- när jag "mötte" Nils & hans brev, saker ...och liv! Först nu är jag redo för bok. Ja, sån´t tar tid.... Särskilt när man ska göra det bredvid ett annat arbete! Men roligt är det!
  Jodå, vi var inne i den romantiska trädgården. Fint. Sitta kunde man ju tyvärr inte- blöta stolar, bänk... Men vi gick runt där en bra stund. Men sant- få verkar (tyvärr) hitta in. Vi var ensamma därinne hela tiden.....

  SvaraRadera
 6. I love romantic style gardens too. I garden on Prince Edward Island, Canada.

  Carolyn

  SvaraRadera
 7. Hej!
  Jag har varit i stora skogar med rodedendron i Skottland och på ön Mull! Helt förvildade, Jag vet inte om de från början varit planterade. Så stora kan de alltså bli! Otroligt häftigt!
  Hulda

  SvaraRadera
 8. Lyckliga du som får tillbringa så mycket tid på Norrviken. Hoppas det blir en bra lösning för parken i framtiden.
  Eva

  SvaraRadera

Jag blir jätteglad när du lämnar en kommentar. Den kanske lär mig något nytt som jag inte visste, eller så får den mig bara att le. Oavsett vilket uppskattas det! =)