söndag 27 september 2009

Utblommat - Faded flowers

Temat för veckans fototriss är Utblommat. Men att något har blommat över är inte detsamma som att det är visset. Faktiskt bjuder många av våra blommor på otroligt vackra fröställningar som står sig hela vintern. Och de är inte bara estetiskt tilltalande, de håller också ofta våra vänner småfåglarna med mat under vintern. Inte förrän till våren, när det börjar komma nya gröna skott, klipper jag bort dem. Här är några av mina favoriter.
 
The theme for this week's photo-Three of a kind is faded flowers. But even though something has faded does not mean that it is withered. Actually many of our flowers offer incredibly beautiful seeds capsules during the whole winter. And they are not only aesthetically pleasing, they often supply small birds with food in winter. Not until spring, when the new green shoots can be seen, I cut them off. Here are some of my favorites.

 


Commelina - himmelsblomma


Echinops - bolltistel


Clematis

lördag 26 september 2009

Vad gör man med en ledig vecka? / What do you do with a week off?


Jag har haft ledigt den här veckan - och alltså tillbringat den i trädgården. Det var verkligen nödvändigt, jag har i princip inte gjort nånting alls på över en månad så ogräset var på god väg att ta över. Tre hela dagars ogräsrensning blev det, och jag är inte riktigt klar än. De omfångsrika rosenskärorna var jag så less på att de flesta klipptes ner nu. Se så höga de var - sonen är 188 cm lång och de når honom till axlarna!
I've had time off this week - and of course spent it in the garden. It was really necessary, I have basically done nothing at all in over a month so the weeds were on track to take over. Three entire days of weeding, and I'm not quite done yet. I got so tired of the voluminous Cosmos that most are cut down now. See how high they were -my son is 188 cm tall and they reach him to the shoulders!


Fördelen med att ge sig på en yta helt täckt av ogräs är att det syns var man drar fram. Och vanan har jag ju inne sedan veckorna på Fredriksdal...
The good thing about working a surface completely covered by weeds is that it shows that I have been working ....


Jag har nog nämnt tidigare att jag avskytt de gröna plastbanden som kantat min trädgårdsgång. De fanns där av nödvändighet, inte för något annat. Men nu är de utbytta mot torvblock istället, och det blev faktiskt bra! Gången känns bredare, eftersom växterna inte trycker på på samma sätt som innan. Det går att trampa på torvblocken om det behövs, och så kommer det att bli snyggt när växterna liksom hänger över dem (och växer i dem) sen. Jag har inte ens behövt göra det själv! Lyckades faktiskt aktivera sonen...
I have probably mentioned before that I hated the green plastic bands that paved my garden path. They were there of necessity, not for anything else. But now they are exchanged against peat blocks instead, and it looks really good! The path seems wider, because the plants do not put pressure from teh sides the same way as before. You can step on peat blocks if needed, and  it will also be nice when the plants are hanging over them (and growing in them). I have not even had to put them there myself! I actually succeeded in persuading my son to do it ...


Och så ett senkommet bidrag till Marias trädgårdstema den här veckan - Klätterstöd.
Jag har egentligen aldrig varit riktigt nöjd med min pilkoja/lusthus. Ursprungstanken var god men visade sig omöjlig att genomföra. I år har den sett värre ut än vanligt - de flesta pilarna dog upptill, så den blev väldigt torr och spretig och tappade formen helt. Men det som inte var dött växte som sjutton, så jag var där ofta och klippte ner eller försökte fläta in. Trångt blev det inne i lusthuset också, man kunde inte vända sig ens. Till slut gav jag upp.
A late contribution to Maria's Garden Theme this week - Climb support.
I've never actually been really happy with my willowhouse / gazebo. Originally the idea was sound, but proved impossible to implement. This year it has looked worse than usual - most of the willows died in  the top, so it became very dry and fuzzy and lost form completely. But the parts not dead grew even more instead, so I often had to cut down or trying to bend them into the gazebo. It was very narrow inside the pavilion also, you could not even turn. In the end I gave up.Så väck med den. =) 
Away it goes. =)


Nu ser man det snygga (?) golvet som jag lagt själv, en cirkel på drygt 2 m i diameter. Nåja, lite skräpigt kanske och lite väl tomt blev det nog förstås...
När jag var på bloggträff i Värnamo för någon månad sen besökte jag en trädgård där de använt sig av armeringsmatta för att skapa en rundad vägg för klätterväxterna. Den idén tänkte jag prova här. Sagt och gjort, en armeringsmatta på 5 x 2m köptes in (små rutor 10x10 cm) och två runda tryckimpregnerade stolpar. Sen var det bara att sätta igång.
Now you can see the beautiful (?) floor that I did myself, a circle of over 2 m in diameter. Well, a bit scratchy and maybe a little too empty too ...
When I was on the blog meet in Värnamo a few months ago I visited a garden where they used reinforcing steel to create a curved wall for climbers. I thought to try that idea here. Said and done, a reinforcing mat in 5 x 2 m were purchased (small squares 10x10 cm) and two round pressure-treated poles. Then the fun part begins.Några timmar senare ser det ut så här. Inte så dumt va?
A few hours later, it looks like this. Not too bad huh?


5 meter räckte inte riktigt hela vägen så jag blev tvungen att skarva lite. I brist på najtråd har jag använt vanlig plastöverdragen ståltråd som man har när man binder kransar mm. Den smälter bättre in än den högblanka tråden jag testade först... Förutom att jag fäst nätet i stolparna med några krampor står det helt för sig själv. Jag klippte av det nedersta horisontella järnet så jag fick lite längre piggar och slog ner dem i marken. Det som var svårast var väl att hantera mattan när den skulle böjas - vi var faktiskt 3 personer och jag fick använda huvudet på både det ena och det andra sättet innan den var på plats.
5 meters was not really long enough so I had to splice a bit. In the absence of real wire I have used ordinary plastic-covered wire that you can use binding wreaths. It looks better than the glossy thread, I tested first ... Besides that I attached the net to the poles with joinings, it is entirely standing by itself. I cut the bottom horizontal hinge so I got a bit longer spikes and hit them into the ground. What was most difficult was to manage the net while bending it - we were actually 3 people and I had to use my head in both one and the other way before it was deployed.Jag är faktiskt ganska nöjd... Runt om växer ett flertal clematis, bland annat 'Willy', 'I am Stanislaus', 'Etoile Violette' och några till. Jag hoppas de kommer att trivas bättre nu när de slipper konkurrera med pilarna om vatten och näring.
Nu ska det på ett tak, också av armeringsmatta. Dels för stabilisering, dels för att mina olika clematis ska ha något att klättra på och inte bara ramla över kanten. Men också för att hänga upp fågelfröautomater i - det här är nämligen matstationen på vintern. Småfåglarna tar sig lätt in i de stora maskorna, men de större fåglarna som kråkor och falkar lär få problem.
I'm actually quite happy with it ... Around it several clematis should be climbing the net, such as 'Willy', 'I am Stanislaus', 'Etoile Violette' and then some. I hope they will be happier now that they do not have to compete with the willow on water and nutrition.
Now it needs a roof, also of reinforcing steel. Sub for stabilizers, and so my various clematis will have something to climb on and not just fall over the edge. But also for hanging bird seed dispensers in - this is the feeding station in the winter. Small birds makes it readily in the large meshes, but the larger birds like crows and falcons will experience problems.

Det blir fort mörkt om kvällarna så man inte ser att jobba ute. Då är det dags att dra sig in och tända brasan, äta lite äppelkaka och läsa ikapp lite bloggar. Ha en skön kväll!
The evenings get dark really early now so you can not see enough to keep on working outside. Then it's time to go inside and lit the fire, eat some apple cake and catch up a bit reading blogs. Have a nice evening!

fredag 25 september 2009

Blooming Friday - Turtlehead Flower

Idag tror jag faktiskt att jag har en raritet att visa. Jag kan åtminstone inte hitta den när jag googlat på nätet, och inte heller i SKUD:s databas. Vad säger ni, har ni sett en sån här förut?
Today, I actually think that I have a rarity to show you. At least I can not find it when I Google the web, nor in SKUD's database. What do you say, have you seen anything like this before?
Det är en variegerad sköldpaddsört, Chelone obliqua. Kanske ska den heta 'Variegata'? Just det här exemplaret har jag fått som stickling av min handledare på senaste praktiken. Var han har fått sitt ex ifrån vet jag däremot inte.
It is a variegated Turtlehead, Chelone obliqua. Maybe it should be named 'Variegata'? This particular specimen, I got as a cutting from my mentor in my latest garden training. Where he got his plant from I don't know.


Sköldpaddsörten tillhör familjen lejongapsväxter, Scrophulariaceae. Det vetenskapliga namnet Chelone kommer från grekiskan och betyder sköldpadda. Växten har också fått sitt svenska namn från blomman, som faktiskt liknar ett sköldpaddshuvud. I de engelskspråkiga länderna heter den Turtlehead. Den kan också liknas vid ett duvhuvud, och mycket riktigt heter växten duehoed respektive duehoved på norska och danska.
Arten har friskt gröna blad och lila blommor med ett litet gult skägg i mitten, men det finns också en sort med vita blommor, 'Alba'. Och så min onamnade sort då....
The turtlehead belongs to the snapdragons, Scrophulariaceae. The scientific name Chelone comes from Greek for turtle. The Turtlehead got its name from the flower, which actually resembles a turtle head. It can also be likened to a duvhuvudpigeon head, which is its name in Danish and Norwegian.
The species has fresh green leaves and purple flowers with a little yellow beard in the middle, but there are also a variety with white flowers, 'Alba'. And also now my new variety....Arten valdes till årets perenn 2004, eftersom den är både vacker och lättodlad. Den är frisk, stark och livskraftig men brer inte ut sig på andra växters bekostnad. Även om den blir ganska hög, ca 70 cm, står den stadigt i alla väder utan stöd. Oavsett väderlek håller den alltid stilen. Blomningen börjar i andra halvan av juli och fortsätter sedan långt in på hösten. Utmärkt att ta in och sätta i vas.  Den vill gärna stå i ett lite fuktigare läge med näringsrik jord, men den klarar även torrare platser. Sol eller halvskugga trivs den bäst i.
This species was chosen for Perennial of teh year 2004, because it is both beautiful and easily grown. It is healthy, strong and vibrant without swamping out on other plant expense. Although it is quite high, about 70 cm, it is strong and rigid in any weather, without assistance. Whatever the weather it is always looking good. Flowering begins in the second half of July and then continue well into the autumn. It looks wonderful in a vase. It wishes to have a bit more humid location with good soil fertility, but it can also endure drier locations. It prefers when it is sunny or semishady.


Fler bidrag till Blommig Fredag hos Katarina.
More contributions to Blooming Friday at Katarina's.

torsdag 24 september 2009

Torsdagsfoto - Högt / Thursday Photo - High


Temat för Torsdagsfoto är högt. Min Ipomoea 'Heavenly Blue' har äntligen nått upp till toppen på glanskörsbäret jag planterade den vid i våras, drygt 3 meter upp. Tyvärr förtas intrycket lite av att bladen börjat gulna....
Klicka gärna upp bilden.
The theme for Thursday photo is high. My Ipomoea 'Heavenly Blue' has finally reached the top of the Prunus serrula I planted it in the spring, about 10 feet up. Unfortunately the impression is not as good as I thought since some of the leaves started turning yellow ....
Please enlarge the photo by clicking it.


Se fler bilder hos Torsdagsfoto
More pictures at Thursday Photo

måndag 21 september 2009

Lust och olust i trädgården / Desires and undesires in the garden
Den senaste månaden har jag inte haft tid, ork eller ens lust med nånting alls i min trädgård. Den har i princip legat i träda - inte ens krukorna har jag vattnat. Det är likadant vartenda år fram i augusti, då tröttnar jag och har ingen lust alls att hålla på och peta och påta. Men sen när det börjar bli lite höst i luften, då vaknar lusten igen. Och det första jag måste göra då är förstås att byta ut krukorna...
This last month I have not had the time, energy, or even desire to do anything at all in my garden. It has basically been set aside - not even the pots have been watered. It's the same every single year in August, when I get tired of gardening and have no desire whatsoever of poking in my garden. But then when it starts getting a little autumn in the air, then the desire awakes again. And the first thing I must do then is of course to replace the pots ...


Den här blev jag nöjd med - hebe, ljung, murgröna och en liten sedum. Samtliga är faktiskt perenner och kan planteras ut i rabatterna sedan. Urvalet i butikerna är ju så stort nuförtiden, man måste inte alls hålla sig till bara bollkryss och ljung som det var förr.
I like this one - Hebe, heather, ivy and a small sedum. All of them are actually perennials and can be planted out in the borders later. The selection in the stores is so large these days, we don't have to stick to the ball Chrysanthemum and heather as it was before.


Mustiga färger hör hösten till. Här är det kopparstarr, alunrot och penningblad som trivs ihop. Lyckas jag hålla dem vid liv i vinter planterar jag ut dem i rabatterna till våren.
Rich colors belong to the autumn. Here are copper sedge, alumroot and Creeping Jenny thriving together. If I manage to keep them alive in the winter, I'd plant them in flowerbeds for spring.Jag är inte mycket för pynt i trädgården, men den här grodprinsen gör faktiskt nytta också, med att hålla ordning på trädgårdsslangen. Ljungen är en Calluna (höstljung) som jag planterade i rabatten för två år sedan. Det är visserligen en surjordsväxt men hos mig står den i vanlig rabattjord och som ni ser trivs den bra.
I'm not much for decorations in the garden, but this frog-prince makes actually himself useful too, keeping track of my garden hose. The heather is a Calluna (heather autumn) which I planted in the border two years ago. It prefers acidic soils, but in my garden it is planted in ordinary soil an as you can see, it works well.Och så en liten gåta - vad i all världen är detta? Det ser ut som ett rött sviskon, men så öppnar det sig och fram kommer lysande oranga frökapslar.
And a little mystery - what on earth is this? It looks like red prunes, but then it opens up and shows bright orange seed stocks.

Jo, det är en magnoliafrukt! I det här fallet Magnolia sieboldiana. Jag har en M. kobus också som ännu inte har blommat, men den kommer att få ännu häftigare frukter. Något att se fram emot...
Yes, it is a magnolia fruit! In this case, Magnolia sieboldiana. I have an M. Kobus also not yet bloomed, but it will get even more astonishing fruit. Something to look forward to ...


Jag har nu semester en vecka och den ägnas helt åt trädgården. Jag har rensat ogräs i två dar och har väl ungefär lika mycket kvar. Sonen hjälper mig att kanta trädgårdsgången med torvblock, och sedan ska jag börja möblera om bland växterna. Först åker den förfärliga rosenskäran! =) Mer om det senare...
I am having a weeks vacation and it is entirely devoted to the garden. I have been weeding for two days and there is abouot two more days work to be done. My son is helping me to edge the garden path with peat blocks, and then I'll start reshuffling among the plants. First goes the terrible rose sicklegarden cosmos! More about this later....

fredag 18 september 2009

Blooming Friday - Ruby Glow

När jag var på mässan i Älvsjö i våras köpte jag en liten pluggplanta. Det var ett pyssel att få med den hem i handväskan och på tåget utan att mosa den helt. Väl hemma planterades den i större kruka och sedan i rabatten och jag har ömsom vårdat den ömt, ömsom totalt glömt bort den - men trots allt blommar den nu faktiskt äntligen! Och nog har det varit värt allt besvär...
When I attended the Stockholm International Fair  Nordic Gardens this spring I bought a small plug plant. It was really hard to get it home in the handbag and the train without squishing it completely. Back home, I planted it in a bigger pot and later on in the garden and I have sometimes cared for it tenderly, sometimes totally forgotten about it - but after all it actually flowers now at last! And probably it has been worth all the trouble ...

Echinacea purpurea 'Ruby Glow'


Besök Katarina för fler bidrag till Blommig Fredag
Visit Katarina for more contributions to Blooming Fridaytorsdag 17 september 2009

Torsdagsfoto - Ljuspunkt / Thursday Photo - Bright Spot

 
Så här års njuter jag extra mycket av varenda solstråle - kanske för att jag vet att de kommer att bli en bristvara snart....
This time of year I enjoy every ray of sunshine - maybe because I know they will be in short supply soon ....
.
Fler ljuspunkter hittar du hos Torsdagsfoto.
More bright spots at Thursday Photo

söndag 13 september 2009

Mitt första projekt - woodland, damm och köksträdgård

Jag har ju berättat att jag i min nystartade firma helt otippat börjat rita trädgårdar. Men faktiskt ritade jag en redan tidigt i våras, och den är snart färdig också. Jag tänkte visa lite bilder från hur det projektet rullat på.
I have told you that I, in my newly started company, fully unexpectedly have begun design gardens. But actually I did design one already early this spring, and it is also nearly completed now. I thought I 'd show you some pictures of how the project has turned out.
.
Vi börjar en dag i april, när höjdpunkten på vitsippornas blomning är över. Det är otroligt vackert när de blommar, men resten av året är det bara sly och ogräs på det här området. Här ska det istället bli ett woodland med gäststuga! Så när vitsipporna börjar sjunga på sista versen gräver vi upp och flyttar tillfälligt så många vi kan. Sedan schaktar vi av en stor del av ytan så vi får bort så mycket som möjligt av sly, hallonbuskar, kirskål och annat trist. Förutsättningarna är - söderläge, två stora bokar vid ena sidan, några björkar lite längre bort.
Let's begin a day in early April, when the wood anemones bloom started to decline. It is really beautiful when they bloom, but the rest of the year, there is just brush and weeds in this area. Here it should instead become a woodland with a guest house! So when the wood anemones starts to sing the last verse, we dig up and move temporarily as many as we can. Since we are bulldozing off much of the surface so we can remove as much as possible of the weeds, raspberry bushes, Aegopodium and other unwanted plants.
En damm ska det förstås bli, och här har vi märkt ut konturerna på den.
A pond is of course a natural part of the landscape, and here we have marked out the outlines of it. 
 
Här är dammen utgrävd med avsatserna på plats. I bakgrunden ses också en uppbyggd platå. Där ska det bli en mindre damm, och en bäck som ska rinna ner mot den stora dammen. 
I brist på laser får man använda en bräda för att kolla så allt är i våg...
The pond is now digged, and with the differents heights in place. In the background you can see a buildup plateau. There's going to be a smaller pond on top of it, and a stream that will flow down to the big pond.

In the absence ofa laser tool you can use a board to check that everything is in balance ...
Utan grävmaskin kommer man inte långt vid ett sånt här projekt
You need an excavator in a project of this size.
Utsikt över den blivande dammdelen
View over the pond part
Sådär, nu är både fiberduk och gummiduk på plats. Eller nästan åtminstone...
There, now are both woven and rubber in place. Or almost anyway ...
I maj är dammen klar. Hela bäcken är klädd med småsten, och kanten på dammarna har fått lite större stenar. En rostig gammal pump har också kommit på plats, istället för fontän.
In May, the pond is finished. The entire creek is lined with pebbles, and the edge of the ponds have been lined with a bit larger stones. A rusty old pump has also been put in place, instead of a fountain.
Plantering pågår
Planting in progress
I juni har rhododendronen börjat blomma. De har sällskap med en katsura, en snödroppsbuske, några japanska lönnar och lite andra lämpliga lundväxter. Det har också blivit en byggarbetsplats här...
In June, the rhododendron are in bloom. They are accompanied by a Cercidiphyllum, a Halesia, some Japanese maples and some other woodland plants. It has turned into a construction site here ...
Gäststugan är under uppbyggnad.
The guest cottage is under construction.
.
I juli missade jag att fota, men arbetet stod inte stilla för det. Det målades och snickrades och grävdes och gjordes gångar, och i mitten av juli invigdes gäststugan med övernattande gäster. 
In July, I forgot to take pictures, but the work kept on anyway. Painting and carving and digging and making paths, and in mid-July, the guest house opened with overnight guests.
Augusti - en bro har det blivit över bäcken, och gångar täckta med flis. Växterna har kommit igång också.
August - a bridge is now crossing the stream, and the paths are covered with wood chips.
The plants have also started growing.
En trappa behövs där det är brant. Några slipers funkar bra.
A staircase is needed where it is steep. Some sleepers works fine.
Raskt vidare till nästa del av projektet - köksträdgården. Den inramas av spaljéer där det så småningom ska klättra rosor. Idén fick jag under ett föredrag av Annika Christensen, och ett foto som hon tagit från Kens och Carinas trädgård, de som har bloggen Trädgårdsdrömmar.
Moving along to the next part of the project - the vegetable garden. It is framed by trellises where it will eventually climb roses. The idea I got during a speech by Annika Christensen, and a photo which she shot from Ken's and Carina's garden, with the blog Garden Dreams
Så här ser köksträdgården ut på insidan - upphöjda odlingslådor på ena sidan, en rad bärbuskar på andra sidan och på den bortre kortsidan ska det bli förvaring av jord, redskap mm dolt bakom en spaljé. Stenmjölet är utlagt och väntar på stenplattor.
This is the vegetable garden from the inside - elevated cultivation boxes on one side, a series of bushes on the other side and on the far side will be a storage of soil, tools, etc. hidden behind a trellis. Rock flour is subcontracted and awaiting the rocks.
Den här bilden är tagen i förra veckan. Plattorna är lagda, och den lilla bersån har kommit upp. I den ska bli en fast sittplats, och vindruvor ska klättra på armeringsnätet.
This picture is from last week. The rock plates are combined, and the little arbor is ready. In the arbor is planned to become a permanent seat, and grapes to climb on the iron network.
Alla gångar i hela trädgården är 1 m breda, med tanke på att det är en pensionär som bor här. Visserligen pigg idag (det är han som gjort allt jobbet), men vem vet hur det blir framöver? Så rullstol/rullator ska kunna ta sig fram, allt ska vara lätt åtkomligt och enkelt att sköta. Sen blir det ju snyggt också...
All paths throughout the garden have the width of 1 meter, given that it is a pensioner who lives here. Although healthy today (it was he who did all the work), but who knows what will happen in the future? A wheelchair / walker has to be able to get through, so everything should be easily accessible and easy to manage. Then of course it will be nice too ...
Komposten har förstås fått sin plats, lätt åtkomlig från flera håll.
The compost holder has of course got its location, easily accessible from several directions.
Blivande rosenrabatt
Rose border to be
Det nysådda gräset har tagit sig bra.
The newly seeded grass has grown rather well.
.
Det finns mer kvar att göra i höst, men just nu ser jag mest fram emot nästa år - hur kommer det att se ut när alla växter växt till sig lite? Kommer verkligheten att ens likna min vision? Blir det några blommande vitsippor alls?
Vi får väl se.....
There are more to be done this fall, but right now, I'm looking forward to next year - how it will appear when all the plants have grown up a bit? Will the reality even resemble my vision? Will there be any flowering anemones at all?
We'll see .....

torsdag 10 september 2009

Blooming Friday - September

Det har varit en strulig vecka. Jag har varit i Osby på dagarna på min praktik, vilket inneburit att jag åkt hemifrån senast halv sju och inte varit hemma igen förrän 11 timmar senare. Kvällarna har jag tillbringat över ritbordet eftersom kunderna som beställt trädgårdsritningar nu börjat tjata på leverans. När jag lämnade in bilen på verkstad för att undersöka varför den läckte olja fick den dödsdomen direkt, så veckan har också ägnats åt att leta ny bil (och pengar till den).
När allting kör ihop sig är det skönt att kunna gå en runda i trädgården och bara njuta. Efter att ha varit ganska trött på min trädgård den senaste månaden börjar det nu klia av arbetslust i mig igen - synd bara att jag inte hinner... Nåja, jag har bara en vecka kvar på praktiken, sedan är jag ledig en vecka innan vi åker till England på skolresa. Så då ska det grävas! =) 
(Städa får jag göra till vintern....)
It has been a messy busy week. In my job training, we have been in Osby during the day, which meant that I have left home by half past six and not been home again until 11 hours later. Evenings I have spent over the drawing board because the customers who ordered garden designs are now starting to nag for delivery. When I left the car in the garage to investigate why it was leaking oil it got the death sentence immediately, so this week I have also tried to find a new car (and the money for it). 
It is so relaxing just strolling through the garden, enjoying. After having been rather tired of my garden this past month I am now longing for garden work again - too bad that I do not have time for that ... Well, I have only one week left working, then I am off one week before we travel to England with my class. Then there will be some digging! =)
(Cleaning the house, I can do in wintertime...)
Följ med en sväng och se så mycket som fortfarande blommar nu i mitten av september.
Come along and see how much there still is in bloom in mid September.
 
Och en liten överraskning - under min japanska lönn blommar just nu pandanunneörten!
And a small surprise - underneath my Japanese maple there is a Corydalis flexuosa in bloom! 


.


Se fler septemberblommor på Blooming Friday.
More september flowers can be seen at Blooming Friday.