måndag 30 november 2009

Månadens bild - november / Monthly picture - NovemberSista dagen i november månad. Trots grått och ruggigt väder har faktiskt november varit varmare än oktober, även om det var någon enstaka minusgrad precis i början av månaden. Idag är det 6 grader varmt och regnet hänger i luften. Allt är inte visset och trist heller - bambun är frodigt grön, och krypoxbärets bär har en mörkare röd nyans än rönnens rosa.
Som synes höststädar jag inte min trädgård, för många växter har frökapslar som både är vackra och som uppskattas av fåglarna. Inte förrän om någon månad eller så brukar jag hacka ner det vissna, men jag låter det ändå ligga kvar som marktäckning. Det gäller bara att inte vänta för länge, för då trampar jag ner vårlökarna...

Klicka här för att se hur min trädgård har förändrats över året.

Last day of the month of November. Despite gray and shaggy weather it has actually been warmer in November than October, although there were some frosty days in the beginning of the month. Today is 6 degrees Cnetigrades and rain is in the air. All is not withered and dull either - bamboo is lush green, and the berries of the Cotoneaster tend to have a darker shade of red than the pink of the  rowan-berries.
As can be seen, I do not autumn-clean my yard. Many plants have seed stocks that are both beautiful and appreciated by the birds. Not until about a month or so from now, I use to chop down the withered, but I let it still remain as mulch. But I can't wait for too long, because then I trample down the spring bulbs ...

Please click here to see how my garden has changed during the year.


lördag 28 november 2009

Hestercombe Gardens

Klicka gärna upp bilderna!
Please enlarge the photos!

Hestercombe Gardens som ligger i Taunton, Somerset, är tre trädgårdar i en och illustrerar också tre århundradens trädgårdshistoria. Lite grand påminner den om Heligan, med tanke på att den övergavs och nu håller på att återställas.

I mitten på 1700-talet anlades den första delen enligt den tidens ideal - den georgianska landskapsträdgården. Tanken med de engelska romantiska parkerna var att efterlikna och förbättra naturen, och det var en motreaktion på den hårt tuktade barocken. Det ska vara lummigt och grönt med mjuka naturliga former. Vanliga inslag var dammar, grottor och tempel, och på Hestercombe dyker det upp ett tempel bakom nästan varje krök...

Hestercombe Gardens in Taunton, Somerset, are three gardens in one and also shows three centuries of gardening history and design. It reminds me of the Heligan, given that it was abandoned and is now being restored.

In the mid 1700s the first part was built according to the ideals in that time - the Georgian Gandscape garden. The idea of the English romantic gardens was to give an inpression of an idealised classical landscape, and it was a backlash to the highly disciplined Baroque. There should be lush and green with soft natural forms. Typical were the ponds, caves and temples, and at Hestercombe a temple pops up behind almost every turn ...


 
 

 

 
 

 

 
Man har stora problem med kaniner, så alla nyplanterade buskar och träd måste skyddas om de ska ha en chans.
Rabbits are a huge problem, so all newly planted shrubs and trees must be protected if they are to stand a chance.
Den viktorianska terrassen anlades i slutet av 1800-talet av den dåvarande ägaren samtidigt som huset genomgick en stor renovering.
The Victorian Terrace was built in the late 1800s by the owner when he was undertaking considerable remodelling of the house.

 
Så kommer vi till den tredje och sista delen som anlades mellan 1904 och 1908 av Sir Edwin Lutyens tillsammans med Gertrude Jekyll - den edvardianska formella trädgården. Lutyens var en av Englands mest kända arkitekter, och Gertrude Jekyll en av de tongivande inom trädgårdsdesign. Hennes sätt att jobba med färgteman och stora färgfält i rabatterna framträder tydligt här.
Det enda som inte är formellt här är den allestädes närvarande binkan (Erigeron), som klänger i murar och på trappor och överallt den kan hitta fäste...

At last we get to e third and latest part, which was built between 1904 and 1908 by Sir Edwin Lutyens together with Gertrude Jekyll - the Edwardian Formal Garden. The only thing that is not formally here is the omnipresent Erigeron, which is clinging to the walls and on the stairs and everywhere it can find somewhere to cling to ...


 

 

 

 

 

 

 
 
Clematis tubulosa
 

 

 

Besök gärna Hestercombe du också! Det finns mycket mer att se än de få bilder jag visar här och det är en verkligt vacker och fridfull miljö att strosa i.
Mer info finns på deras hemsida,  www.hestercombe.com

Please visit Hestercombe you too! There is so much more to see than the few pictures I show here and it is a truly beautiful and peaceful environment to stroll in.
More info at their website, www.hestercombe.com 
fredag 27 november 2009

Fredagsfärger - brun och grön / Friday Colors - Brown and Green


 Kungsmagnolia - Magnolia grandiflora 

måndag 23 november 2009

Tusen trädgårdar - Thousand Gardens


 Har ni hört talas om Tusen Trädgårdar? Trädgårdsriket tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård bjuder in till en trädgårdsdag utan like: Tusen Trädgårdar söndag 8 augusti 2010. Alla kan vara med - såväl stadsparker och slottsträdgårdar som mer eller mindre vackra privata trädgårdar. Eller som de skriver i uppropet: "Det mindre fulländade är ibland det vi mest behöver. Därför handlar den här dagen inte om att visa enbart det perfekta." Det där tog jag fasta på och anmälde mig! Jag hoppas jag inte kommer att ångra mig sen....
Have you heard of A Thousand Gardens? Garden Kingdom, together with the Swedish National Association Garden invites you to a Tgarden day unprecedented: Thousand Gardens Sunday, August 8th, 2010. Everyone can participate - both urban parks and castle gardens, as well as more or less beautiful private gardens. Or as they write in the petition: "The less perfect is sometimes what we most need. That's why this day is not to show only the perfect." I listened to that and submitted my registration! I hope I won't regret it...För även om det finns en hel del som är vackert i min trädgård finns det ännu mer som inte är det. Minns ni inlägget om min förfärliga trädgård? Men det är kanske ändå så de flesta har det, och det kanske kan göra någon glad att inte vara ensam om fulhörn och diverse halvfärdiga projekt... Fast några projekt har jag ändå tänkt ha klara - huset ska målas, en mur ska byggas, kanske ett växthus också, en lundrabatt ska anläggas, stenläggningar ska fixas till osv Och detta samtidigt som jag driver min firma, pluggar och därefter (förhoppningsvis) får en säsongsanställning någonstans. Men jag jobbar bättre under tvång ju... =) Och så har jag ju bloggträffen några veckor senare som jag ändå måste vara klar till (läs mer om den i högerspalten).
For even though there is a lot that is beautiful in my garden, there is still more that is not so beautiful. Do you remember the post about my terrible garden? But it is perhaps just like most people have it in their gardens, and it might make someone happy not to be alone in having ugly parts and various unfinished projects ... Still, I have to fix a few projects - the house needs repainting, a wall will be built, perhaps a greenhouse also, a small woodland planting, the pavement should be fixed and so on. And this while I'm running my business, studying, and then (hopefully) getting a seasonal job somewhere. But I work better under pressure of course ... =) And also, I have blog meet a few weeks later I have to be ready for anyway (read more about it in the right column).


 
Nu vill jag utmana alla er som läser detta att också gå med! Kan jag så kan ni! Det spelar ingen roll om det är en liten radhustäppa, eller en gammal uppvuxen lantlig trädgård, eller en nyanlagd villatomt - alla kan vara med!
Ni anmäler er enkelt genom att klicka här.

Kom igen nu allihop - gå med i Tusen Trädgårdar 2010!

Jag tänkte länka alla deltagande bloggare härifrån - så meddela mig när ni går med.


Now I challenge all of you who reads this to join! If I can so can you! It does not matter if it is a small terraced house close, or an old grew up rustic garden, or the garden of a newbuilt house - aeverybody can join!
You register simply by clicking here.

Come on everybody - join the Thousand Gardens 2010!

I 'm going to link all participating bloggers here - so let me know when you join.

lördag 21 november 2009

Jag är så glad!!!! - I am so happy!
Jag kom fyra i Slottsträdgårdsmästarens fototävling! Tack alla som röstade på min bild!

Bilden är tagen på Norrvikens trädgårdar vid spegeldammen, den 5 november klockan 13.30. 
Grindarna på Norrviken står öppna varje vardag mellan 8 och 16, eftersom det pågår utbildning i Villa Abelin. Åk gärna dit själva och se hur vackert det är!

I came on fourth place in the Gardener.blogspot.se garden photo contest! Thank you everyone who voted for my picture!

The picture was taken at Norrviken gardens at the mirror pond, on 5 November at 13.30.

The gates at Norrviken are open every weekday between 8 and 16, because there are educations going on in Villa Abelin. Why not go there and see how beautiful it is!


 fredag 20 november 2009

Blooming Friday - Tagetes

Tagetes
Antingen hatar man den eller älskar man den. Det kan inte finnas någon som är oberörd inför den här lilla växten. På 70-talet hörde den till favoritblommorna, så det är inte så konstigt att jag minns framför allt doften från min barndom, lite kryddig och väldigt speciell. Tagetes tål inte regn särskilt bra, åtminstone inte de dubbla sorterna, och sniglarna fullkomligt älskar dem. Men de har fördelar också - bilden ovan är tagen i en äppelodling. Mellan skiftena planterar man nämligen in tagetes för att få bort nematoderna i jorden. Det fungerar också mot roströtthet - det är ju samma nematoder. Och visst är de underbart vackra när de kommer i hav....
Either you hate it or you love it. There can't be anyone out there who is indifferent to this little plant. In the 70's they were top favorite flowers, so it's no wonder that I remember above all the fragrance of them from my childhood, a bit spicy and very special. Tagetes can not stand the rain very well, at least not the double varieties, and snails absolutely love them. But they have advantages too - the photo above was taken in an apple orchard. After removing the apple trees and before planting new ones, they plant tagetes in order to get rid of nematodes in the soil. It also works against rose nematodes  - it's the same nematodes.
And of course the tagetes are beautiful when in large plantings ....


 
 Tagetes älskas också av fjärilar, vilket jag tog fasta på när jag planterade min fjärilsrabatt på Norrviken i somras. Heliotropen matchade den knalliga gula färgen bra. Men som sagt, sniglarna knaprade i sig det mesta.... Bortsett från sniglar drabbas de dock sällan av skadedjur eller sjukdomar. Tagetes behöver egentligen ingen skötsel, mer än att man plockar bort de övervissnade blommorna efter hand. De trivs bäst i vanlig trädgårdsjord och soligt läge. Gödslar man dem kontinuerligt under säsongen svarar de med härlig blomsterprakt. Tagetes är rik på antioxidanterna lutein och zeaxanthin och har använts inom folkmedicinen i många kulturer för att till exempel stärka immunförsvaret.
Tagetes are also loved by butterflies, which I took advantage of when I did my butterfly planting in Norrviken this summer. Heliotrope matched the bright yellow good. But as I said, they snails found them very tasty... Apart from snails, however, they are rarely hit by pests or diseases. They do not really need special attention, more than dead-heading gradually. They thrive best in ordinary garden soil and a sunny position. If you fertilize them continuously during the season, they respond with lovely flowers. Tagetes is rich in the antioxidants lutein and zeaxanthin, and has been used in folk medicine in many cultures, for example, to strengthen the immune system.


 
Enligt sägnen sägs tagetesblommornas fägring vara vittne på den etruskiske guden Tagetis skönhet. De har i alla fall fått sitt namn från honom. På svenska kallas den ofta sammetsblomma, och åtminstone de enkla blommorna har verkligen sammetslena kronblad. Tagetes kommer ursprungligen från Mexiko och finns i flera olika arter och massor med sorter. De varierar i höjd från 15 till 50 cm beroende på art och sort, och de finns i alla nyanser inom den gulröda färgskalan, från gräddgult till tegelrött. Sorten 'Linné' har odlats i Linnéträdgården i Uppsala med fröer från Linnés eget herbarium från mitten på 1700-talet. Den är hög och storväxt med små enkla blommor i mörkt rödorange och det går faktiskt att få tag i fröer från flera frökataloger. Kryddtagetes har ätliga blommor och piffar upp vilken maträtt som helst. De ska jag nog ta och fröså till nästa säsong....
According to legend, is said Tagetes flowers bloom as a witness to the Etruscan god Tagetis beauty. They are at least named after him. In Swedish it is often called velvet flower, and at least the simple flowers really have velvety petals. Tagetes is originally from Mexico and is available in several different species and lots of varieties. They vary in height from 15 to 50 cm depending on species and variety, and they come in all shades of the yellow-red color scale, from creamy yellow to brick red. The variety 'Linnaeus' was grown in the Linnaeus Garden in Uppsala since the mid-1700s and is actually available as seeds in different seed catalogues. It is a tall and large plant with small, simple flowers in dark red orange. Kryddtagetes have edible flowers and spruce up the dish at any time. I will probably sow some of those for the next season ....


Idag firar Blooming Friday ettårsjubileum. Grattis Katarina!
Titta in på hennes blogg för fler härliga blommiga inlägg.
Blooming Friday today celebrates first anniversary. Congratulations Katarina!
Drop in on her blog for more lovely blooming posts.

onsdag 18 november 2009

Fototävling - våndan att välja / Photo contest - difficult to choose

  Så svårt det kan vara....
 Att ta bra, intressanta, vackra bilder är nog så svårt.
Men att sedan välja ut just en bild som man ska skicka in till tävlingen, det har jag verkligen våndats över. Mina vänner har försökt hjälpa mig, men eftersom alla tyckte olika hjälpte det inte mycket.
Alla bilder i det här inlägget var aktuella, men till slut blev det ändå en helt annan bild jag skickade in.
Rätt eller fel - det får jag aldrig veta....
How difficult it can be ....
 
To shoot good, interesting, beautiful photos is quite difficult.
But when it comes to selecting just
one
image, the one you should submit to the contest, it was real agony... My friends  tried to help me, but since everbody voted for different photos it did not help much.
All images in this post were "wanna-bees", but in the end I chose a quite different photo anyway.
Right or wrong - that I'll never know ....


 


  

 Det finns 54 underbara novemberbilder på Slottsträdgårdsmästarens blogg.
Missa inte att gå in och rösta på den du tycker är finast (det kan vara min...).
På lördag presenteras de fem som fått flest röster.
There are 54 wonderful November photos posted at http://gardener.blogg.se.
Please check them out and vote for the one you think is the nicest one (it could be mine ...).
On Saturday the five photos who received the most votes will be presented.