lördag 31 oktober 2009

The Garden HouseThe Garden House, Devon: den mest fantastiska trädgård jag någonsin besökt. Trots tre timmars stressande genom den 3 ha (8 acre) stora trädgården, trots att jag inte hann med te och scones som var helt underbara enligt mina vänner, trots ca 450 bilder, kände jag att jag missade jättemycket här....

Carol Klein, Englands motsvarighet till Gunnel Carlson, har den här trädgården som en av sina absoluta favoriter, och jag förstår henne. Här finns allt: slingrande gångar, vackra blommor, spännande ruiner, trappor, vilda planteringar, mossiga murar, höjdskillnader och mycket mer. Jag kommer att göra flera inlägg om den här trädgården, det är helt enkelt inte möjligt att visa allt i ett enda inlägg....
The Garden House, Devon: the most amazing garden I have ever visited. Despite three hours of stressing through the 3 hectares (8 acres) garden, despite I did not have time with tea and scones, which was quite wonderful as my friends, despite about 450 pictures, I felt that I missed the lot here ....

Carol Klein, one of Britain's most famous garden celebrities, has this garden as one of her absolute favorites, and I do understand her. Here is everything: winding paths, beautiful flowers, interesting ruins, stairs, wild plantings, mossy walls, elevation changes and more. I will make several posts about this garden, it is simply not possible to show all the lovely views in one single post ....


 


Ursprungligen är det här en gammal prästgård. Redan 1305 finns det dokumenterat att biskopen på Buckland Abbey instruerade abboten att bygga ett hus åt försämlingsprästen på den här platsen. I början av 1700-talet fanns det en trevåningsbyggnad här, och tornet på bilden är resterna av den.

På 1920-talet byggdes det en modernare prästgård, och strax efter andra världskriget såldes hela fastigheten till den pensionerade Etonrektorn Lionel Fortescue och hans fru Katherine. De döpte om huset till "The Garden House" och satte genast igång med att renovera både huset och trädgården, samtidigt som de drev en framgångsrik plantskola.
Originally, this is an old vicarage. As early as 1305, there is documented that the bishop at Buckland Abbey instructed the abbot to build a house for the parish priest at this site. In the early 1700s, there was a three-story building here, and the tower in the photo is the remains of it.
 

A more modern vicarage was built in the 1920s, and shortly after the Second World War the entire property was sold to the retired master of Eton, Lionel Fortescue, and his wife Katherine. They gave it the present name "The Garden House" and immediately set about renovating both house and garden, whilst running a thriving market garden business.Under 40 år skapade de tillsammans en trädgård som snart ansågs vara en av de vackraste i England. 1961 startade de en stiftelse och överlät huset och trädgården till den. Efter makarna Fortescues död i början på 1980-talet togs driften över av Keith Wiley, som Lionel Fortescue själv anställt som chefsträdgårdsmästare. Det är Keith som gjort om de gamla hästhagarna till en serie naturinspirerade trädgårdar. 2003 slutade Keith för att bli författare och sköta sin egen plantskola, som heter Wildside Plants.

Här följer ett litet urval bilder från den här underbara trädgården. Jag vill hemskt gärna åka dit igen - jag kan bara tänka mig så fantastiskt det måste vara här under våren med alla lökarna i blom, eller på sommaren med alla perenner. Men hösten var också absolut värd besöket!

Over nearly 40 years, the Fortescues created a garden viewed as considered one of the finest in Britain. By 1961, they had established the Fortescue Garden Trust to which they bequeathed the house and garden to ensure the survival of this beautiful place for future generations. After their death in the early 1980s, Keith Wiley, who was appointed by Lionel Fortescue himself as the head gardener, started a second phase of development. Keith took the paddocks into cultivation,  creating a series of gardens that take their inspiration from the natural world. Keith left in 2003 to become a writer and manage creating his own nursery, Wildside Plants.

Here is a small selection of images from this wonderful garden. I would love to go there again - I can only imagine how fantastic it must be here in springtime with all the bulbs in bloom, or in summertime with all perennials. But a visit in autumn was definitely also amazing!
Colchicum + Viburnum setigerumThe Oval Garden

 
The Walled Garden

 
Spännande grön gång
Exiting green path

 
Härliga höstfärger i lönnträdgården
Lovely autumn colors in the Acer Glade


  
Fler spännande vyer
More exiting viewsHellenium
 Härliga mosstäckta gamla murar
Lovely moss-covered old walls
Mer bilder kommer senare....
Gå gärna in på deras hemsida för att läsa mer: www.thegardenhouse.org.uk
I will post more photos later.
Please visit their website to learn more. www.thegardenhouse.org.ukMånadens bild - Oktober / Photo of the month - October


 I morse var det -5 grader när jag gick upp, men så fort solen gick upp smälte den bort all frost. Nu vid lunchtid är det vindstilla och +5 grader men känns betydligt varmare än så.
This morning it was -5 degrees Centigrades when I got up, but as soon as the sun came up it was melting away any frost. Now at lunchtime, it is calm and +5 degrees but feels much warmer than that. 


 
Min lilla clematisberså har nu blivit fågelmatningsstation över vintern. Det är enkelt att hänga upp fröbehållare i det grovmaskiga taket. Nätet gör också att skator, kråkor och andra stora fåglar inte kommer åt maten, och de små är också fredade för hök och vråk. Men det är svårt att komma nära - jag får nog önska mig ett teleobjektiv....

My little clematis arbor has now become a bird-feeding station for the winter. It's easy to hang seed holders in the wide-meshed roof. The network also unables magpies, crows and other large birds to access food, and the small ones are also protected from falcons and hawks. But it is difficult to get close - I'd better put a telephoto lens on my wishing list....


fredag 30 oktober 2009

Tema fredag - Längtan / Friday Theme - Yearning
Solen går upp över havet utanför Cornwalls kust en tidig morgon i slutet av september. 


Jag längtar efter stillheten, ljuset, det vackra landskapet, ljudet från bränningarna som slår mot den klippiga stranden, doften av salt och tång....

The sun rises over the sea off the Cornish coast one early morning in late September.
I yearn for the silence, the light, the beautiful scenery, the sound of the surf that beats against the rocky shore, the smell of salt and seaweed .... 
Tema fredag, ett nytt fotouppdrag


Blooming Friday - Euonymus europaeus

Det börjar bli svårt att hitta blommor ute nu, så snart är det dags att övergå till arkivet. Jag har tagit tusentals bilder i sommar, så jag har nog så det räcker hela vintern...
It's getting hard to find flowers in bloom now, so soon it'll be time to move on to the archives. I have shot thousands of photos this summer, so I do have enough for the entire winter ...

 
Men fotona idag är dagsfärska, även om det kanske inte är "riktiga" blommor. Visst är det vackert när trädet är helt översållat av vackert rött. Just det här exemplaret står på Norrvikens trädgårdar, där kryddträdgården möter Tors park.
But the photos today are daily fresh, although it might not be "real" flowers. Isn't it beautiful when the tree is strewn with beautiful reds. This particular specimen is located at Norrviken Gardens, where the herb garden meets Tors park.Men det är faktiskt inte blommor utan frukter.
Det här är en helt vanlig benved, Euonumys europaeus, som man faktiskt kan hitta i den svenska naturen. Den förekommer vild i flera av de sydligaste landskapen. På gotländska kallas den Bainvid, och andra svenska namn är korsbär, alster och spelbom. Den kan växa nästan överallt, men trivs bäst på något kalkhaltig jord som inte är alltför torr.
But it is not actually flowers, but fruit.
This is an ordinary European spindle, Euonumys europaeus, which you can actually find in the Swedish countryside. It occurs wild in several of the southernmost counties. It  can grow almost anywhere, but thrives best in a calcareous soil, not too dry.
Som de flesta andra benveder har den fantastiska scharlakansröda fruktkapslar som öppnar sig och visar skarpt orange fröer. Stammen visar tydliga korklister, även om de inte är lika tydliga som på släktingen vingbenved. Höstfärgerna på löven brukar vara härligt knalligt röda.
Like most other European spindle it has amazing scarlet fruit capsules that open up and show bright orange seeds. The trunk show clear cork strips, even if they are not as clear as the relative Euonymus alatus. Autumn colors of the leaves tend to be wonderfully bright red.


Det finns en del giftiga ämnen i benved, så man bör inte äta frukten (den smakar dessutom äckligt). Däremot har den använts vid växtfärgning. Ylle kan få gula och gröna nyanser av frukten och barken. Tyvärr kan busken angripas av spinnmal.
There are some toxic substances in the European spindle, so you should not eat the fruit (it also tastes disgusting). In contrast, it has been used in plant dyeing. Wool can get yellow and green hues of the fruit and bark. Unfortunately, the bush can get attacked by Spindle Ermine."Busken är icke otjenlig till häckar i trädgårdar och är om hösten särdeles prydlig med sina rosenröda fröhus och brandgula fröhyllen, men mycket utsatt för insekter, hvilka uppäta bladen och öfverdraga busken liksom med spindelnät."
Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867) Fler blommiga bidrag hittar ni hos Katarina.
More flowers at Roses and stuff. 
torsdag 29 oktober 2009

Stillhet och tystnad / Peace and quietNorrvikens trädgårdar efter turistsäsongens slut.

Lugn och ro och stillhet....
Norrviken gardens after the tourist season.
Peace and quiet and tranquility ....


tisdag 27 oktober 2009

En helt vanlig arbetsdag i härlig miljö / An ordinary working day in a lovely environment

En härligt solig höstdag som idag är det en fröjd att jobba. Sen jag startade firman har jag varit runt och jobbat i många olika trädgårdar, men dagens är både den allra första jag jobbade i och dessutom en av de absolut vackraste.
Det är inte fel att bli bjuden på mat ute heller...
A lovely sunny autumn day like this, it is a joy to work. Since I started the firm, I have been around working in many gardens, but today's garden is both the first one I worked in, and also one of the most beautiful.
It is not bad to be invited to an outside meal either ... Jag antar att ni känner igen kocken, annars kommer det en länk längst ner i inlägget.
I suppose you recognize the cook, otherwise check the link at the bottom of the post.
Krabbelurer tillagade över öppen eld smakar bara så gott. Sol och frisk luft är underbara kryddor... Receptet finns här!
Krabbelurer cooked over an open fire taste just so good. Sunshine and fresh air are wonderful spices ...


Idag jobbar jag ihop med min äldste son. Han är inte trädgårdsintresserad och kan inte ett dugg om växter. Men jobba kan han, och eftersom han är arbetslös just nu (och jag behöver hjälp) så passar det ju bra. Skyffla gångar är inget svårt, bara tungt....
Today I'm working with my oldest son. He is not interested in gardening and knows nothing about plants. But he does work really hard, and since he is unemployed right now (and I need help) it is a win win situation. Shovelling paths is not difficult, just heavy ....


Annika har samma problem som de flesta andra trädgårdsägare - kommer hem med nya växter hela tiden fast det inte finns plats i rabatterna. Nå, då får man göra rabatterna större... Här skyfflar vi bort lite grässvål.
Annika has the same problems as most other garden owners - comes home with new plants all the time though there is no place in the borders. Well, then you have to make the borders bigger more ... Here we shovel away a bit of grass.


När vi har grävt upp allting ser det ganska förfärligt ut. Rabatten var absolut inte misskött, men när man ändå ska till och gräva är det lika bra att ta upp alla plantorna, och dela på de som behövs. Dessutom är det väldigt enkelt att få bort besvärligt rotogräs om man tar upp hela plantan och sedan kan gräva rent i den tomma rabatten.
After digging up everything it looks rather horrible. The flowerbed was definitely not bad attended, but when you are going to dig you might as well take up all the plants, and split those needed. Furthermore, it is very easy to remove troublesome weeds if you get up the whole plant and then dig clean in the empty flowerbed.


Nu har Annika fått tag i min kamera...
Now, Annika got hold of my camera ...


 
 R gräver, jag planterar. Bra fördelning tycker vi båda. Vi lämnar lite hål så Annika får möjlighet att peta ner fler plantor.
R is digging, I'm planting. Good breakdown, for both of us. We leave small open places in the planting, so Annika will be able to plants even more plants.

 
 Naturligtvis måste den färdiga rabatten förevigas...
Of course, the final planting needs to be perpetuated ...


 
Jag är säker på att det kommer betydligt bättre foton än mina på Annikas blogg, Naturliga Ting. Hon är ju ändå proffs...
I'm sure there will be much better photos than mine on Annika's blog, Natural things. She is, after all, a professional photographer...I senaste numret av Allt om Trädgård finns ett stort reportage om både Annika Christensen och hennes underbara trädgård. Men jag behöver inte köpa tidningen för att kunna njuta av hennes trädgård - jag jobbar ju här!
In the latest issue of All About Gardening is a great story of both Annika Christensen and her wonderful garden. But I don't need to buy the magazine to be able to enjoy her garden - I am working in it!
måndag 26 oktober 2009

Studiedistraktion / Distraction from my studies

Idag är det hemstudiedag, dvs istället för att åka till skolan är det meningen att jag ska sitta hemma och plugga. Jag har en gedigen litteraturlista med tillhörande skriftliga uppgifter att ta mig igenom, både om trädskötsel och rehabträdgårdar, och dessutom är det bland annat tenta på sommarblommor på fredag. Men det finns så mycket annat som fångar uppmärksamheten, även en grå och regnig dag som den här. Jag tar kameran med mig och går en sväng i trädgården för att se vad det är för några förvirrade växter som blommar nu, sista veckan i oktober.
Today is a day for home studies, ie instead of going to school I'm supposed to sit at home and study. I have an extensive reading list with written assignments to get through, both on tree care and rehab gardens, and moreover, it is exam on summer flowers on Friday. But there are so many other things that catch attention, even a gray and rainy day like this. I take the camera with me and goes for a walk in the garden to check few confused plants that bloom now, the last week of October.


Bergklinten har blommat i princip nonstop sen i maj. De blålila blommorna är extra vackra mot den gulbruna bakgrunden.
The Centaurea montana has blossomed basically nonstop since last May. The bluish-purple flowers are especially beautiful against the yellow-brown background.

 
 Blågullet blommar på det också, både det blå och det vita.
The Polemonium caeruleum is still going strong, too....
Klätterrosen New Dawn har en hel del knoppar fortfarande. Blir det inte alltför många minusgrader kommer den säkert att blomma till jul.
The climbing rose New Dawn has still a lot of buds. If it doesn't get too many degrees below zero, it will surely bloom until Christmas.Rosentamarisken ser nästan ut som en jättestor ljungplanta. Den började blomma i juli, och jag är verkligen spänd på hur länge till den tänker fortsätta....
The rose tamarisk almost looks like a giant heather plant. It began to flower in July, and I'm really curious how long it will continue .... Men värst är väl ändå pandanunneörten, som borde varit helt nervissnad och borta så här års. Den tycks trivas riktigt bra under den japanska lönnen.  Jag hoppas bara inte den förtar sig så den inte visar sig nästa år...
But the worst is surely the Corydalis flexuosa, which should have been completely withered and gone this time of year. It seems to thrive quite well below the Japanese maple. I just hope it does not detract so it doesn't show at all next year ...
Julrosorna är däremot helt rätt i tiden. De gillar tydligen platsen de står på eftersom många av dem frösått sig under året. Tittar man närmare på dem är de fulla med knoppar. Det lovar gott framöver...
Christmas roses are, however, quite just in time. They obviously like the place they are at as many of them has grown from seeds during the year. If you look closely at them, they are full of buds. It looks really promising for the days to come ...


Min nyplanterade ginkgo har börjat få höstfärger, och snart tappar den sina barr. Jag är så spänd på att se om den överlever vintern, men jag har satt den så skyddat jag kan ganska nära en tegelvägg i sydöstläge, så det borde ju gå.
My newly planted ginkgo has begun to get autumn colors, and will soon lose its needles. I'm so excited to see if it survives the winter, but I have put it fairly sheltered near a brick wall in the southeast location, so it should work.Den här rönnen med sina vackra rosa bär fanns här redan när jag flyttade hit, så jag vet tyvärr inte vilken sort det är. Den är väldigt populär bland fåglarna i alla fall.
This rowan with its beautiful pink berries was already here when I moved here, so I unfortunately do not know what kind it is. Popular with the birds is in all cases.Jag har ett stråk med ljungplantor i två rosalila nyanser som går rakt igenom tomten. Det ser nästan ut som en rosa bäck. Jag älskar ljung - de är faktiskt vackra hela året, även om höjdpunkten är nu. Dessutom går de utmärkt att plantera i vanlig trädgårdsjord, fast jag är lite försiktig med gödslingen.
I have a stream of heather plants in two pink purple hues that go straight through the border. It almost looks like a pink stream. I love Heather - they are actually beautiful throughout the year, although the peak is now. In addition, it works great to plant them in ordinary garden soil, though I am a bit cautious with fertilization.


Vallmokapslarna ser mer ut som om de hör hemma på en antik stol eller nåt. Själva kapseln ser härligt "shabby" ut, och man kan nästan tro de är förgyllda i toppen.
The poppy pods look more like they belong on an antique chair or something. The pod itself looks as it has a lovely antique print, and one can almost believe they are golden on top.


Det var någon som frågade mig en gång vad det var för kaktus jag hade i trädgården. Först fattade jag ingenting, men sen insåg jag att det var vingbenveden hon menade. Den ser rätt taggig ut så här års...
Someone asked me once what it kind of cactus I had in the garden. First, I didn't understand anything, but then I realized it was teh Eounumys alatus she meant. It looks actually quite prickly this time of year ...Nej, nu är det väl dags att återgå till pluggandet igen...
Well, I guess it's time to return to my studies now ...Ha en riktigt bra vecka allihop!
Have a great week everyone!