måndag 19 oktober 2009

The Lost Gardens of Heligan


 Alla trädgårdarna vi besökte under veckan i England var helt underbara på sitt sätt, men det var två som verkligen fastnade hos mig, och som jag förmodligen kommer att längta tillbaka till under resten av mitt liv. Heligans förlorade trädgårdar var en av dem.
All the gardens we visited during the week in England were quite wonderful in their own way, but two of them really made a great impression to me, and I will probably long to return to them for the rest of my life. The Lost Gardens of Heligan was one of them. Please scroll down to the end of the post for translation of the following text in English.

Heligan har en lång historia. Under 400 år ägde familjen Tremaine, en familj som får räknas som "mellanrika", den här fastigheten. Fyra generationer Tremaynes anlade och skötte trädgårdarna under åren 1770 till 1914. Familjen bodde här året runt, vilket var ovanligt eftersom de flesta rika familjer bodde i London över vintern och åkte bara ut på landet på sommaren. Man var involverade i sjöfart och kunde därför få hem många olika exotiska växter från hela världen till sin trädgård, och den varma, regniga och skyddande miljön här i det inre av Cornwall passade dem utmärkt. Rhododendronen som växer här sägs vara äldst i Europa. Eftersom familjen dessutom både var trädgårdsintresserad och hade tillgång till mycket och kunnig arbetskraft, var anläggningen väldigt speciell även förr i världen. Men så kom första världskriget och med det försvann alla arbetarna i ett slag. Det fanns varken kunskap eller pengar längre att sköta trädgården, så den glömdes helt enkelt bort. I närmare 70 kunde ogräset härja fritt, och 70-årigt ogräs blir stort... Huset såldes och är numera omgjort till lägenheter, men mycket av marken arrenderades bara ut.

Det kunde fortfarande vara bortglömt om det inte var för musikproducenten Tim Smit, som 1990 bestämde sig för att bli grisfarmare. Han arrenderade en del skogsmark, men innan han släppte ut grisarna där kontaktade han några experter från Kew Gardens och bad dem komma ut och titta för säkerhets skull, så han inte förstörde något i onödan. Experterna hittade den ena rariteten efter den andra, och Tim bestämde sig snabbt för att tillsammans med Tremayneättlingen och nuvarande ägaren John Willis försöka restaurera trädgården istället för att föda upp grisar. Det har han nog inte ångrat, Heligan är numera en av Englands absolut största turistattraktioner. Men det har varit hårt arbete, och de har stött på många överraskningar under resans lopp.

1992 öppnade man den första delen för publik, men restaureringen pågår fortfarande. Heligan är numera 200 acres stort, eller 80 hektar, och uppdelat på ett flertal olika trädgårdar. Den produktiva delen (köksträdgården och blomsterträdgården), en subtropisk djungel, en vildmarksdel, en viktoriansk del där det var tänkt att aristokraterna skulle flanera och njuta av vackra växter, en farm med djur och den senaste upptäckten; den förlorade dalen. Jag tog massor med foton, men Heligan är en plats som måste upplevas med alla sinnen, så mina foton gör inte alls den här underbara trädgården rättvisa. Klicka gärna upp fotona!


 

 Bee Boles - bikupor i två rader med 7. Bina var mycket viktiga dels för pollineringen, dels för den goda honungens skull.
Bee Boles - hives in two rows with the 7 in each. The bees were important both for their pollination skills and the weel-tasting honey.

 

Baksidan på muren runt köksträdgården.
Backside of the wall around the vegetable garden.

 
 Hela köksträdgården omgärdas av en hög mur som dels är rundad på några sidor, dels har formen av en trapetsoid. Detta tror man är för att kunna utnyttja solens värme på maximalt sätt. Växthusens placering är också optimal.
The vegetable garden is surrounded by a high wall which is rounded on some sides, and has a  shape like a trapezoid. The shape and location is believed to take advantage of the sun's heat in a maximum way.The location of the galss houses is also optimal.


 
 Invid växthusen ligger det en "Pineapple pit", en ananasodling, som tros vara den äldsta i England och den enda i sitt slag under många år. Genom ett smart system med värmeackumulerande murar, utrymmen för stallgödsel, kanaler med vatten och andra smarta lösningar lyckades man faktiskt odla ananas här. Detta sägs vara 1700- och 1800-talets "Kung av växtodlarsporten". =)
Next to the glasshouses there is a "Pineapple Pit," a pineapple plantation, which is believed to be the oldest in England and the only of its kind for many years. By a clever system of heat ackumulating walls, spaces for animal manure, water channels and other smart solutions you might actually grow pineapples here. This was, in the 18th and 19th centuries, "the king of horticultural sports". =)

 

Trädgårdsmästarens kontor som det såg ut vid tiden för Första världskriget.
The Gardener's office as it was at the time of the First World War.


 Del av köksträdgården. Man använder sig av 6-årig växtföljd och allt arbete utförs för hand. Det förekommer ingen konstgödsel alls, och man vattnar ingenting med slang här, eftersom man inte kunde göra det på 1800-talet. Allt vatten bärs ut med kanna, vilket innebär att det inte blir så mycket...
Part of the vegetable garden. A 6-year rotation is used, and all work is done by hand. No fertilizers are used and nothing is watered by hose here, since they did not do it in the 17th century. All the water is carried out with a pitcher, which means that it is not so much ... 
Man odlade även blommor till de vackra blomsterarrangemangen som behövdes i stora huset.
Part of the productive garden is for growing flowers to the beautiful floral arrangements that were needed in the manor. 


 
Duvslag
Pigeon house


 
På väg in i djungeldelen - det mest fantastiska på Heligan.
On the way into the jungle - the most amazing part of Heligan.


  

 

 

 

 

 

 
Den glömda dalen upptäcktes så sent som 1996 av en slump. Det är engelsk nationalromantik av bästa sort...
The Lost Valley was discovered as recently as 1996 by chance. It is the English Romantic style at its best ...


Grinden står inbjudande öppen till en liten trädgård, tillhörande det norra sommarhuset (viktorianska delen)
 The gate is invitingly open to a small garden, belonging to the northern summer house (Victorian section)

 
För att kunna njuta av utsikten har man klippt en liten halvmåneformad sänka i  häcken så det går att se ut...
To be able to enjoy the view there is a small crescent-shaped cut in the hedge so you can look out ...

 
... för den här utsikten vill man ju inte missa...
  ... since you do not want to miss this fantastic view... Konstverk fanns det lite här och var, här en familj gjorda av vidjor.
Works of art could be found here and there, this family made of wicker.

 
 En italiensk trädgård måste varje familj med självaktning ha, så det finns förstås också här.
Every family with self-esteem needed to have an Italian garden, so of course there is one at Heligan.

 
 Det här är Solursträdgården, som återställdes i ursprungligt skick 1996.
This is the Sundial Garden, which was restored to its original condition in 1996.


 
Verbena och höstanemon i vackert sällskap
Verbena and anemone in beautiful companionship


 
En av promenadslingorna kallas "Woodland Walk", och där kan man stöta på både "Giant's Head"...
One of the walking trails is called "Woodland Walk", and there you can encounter both "Giant's Head" ...


 
... och "Mud Maid"...
... and "Mud Maid"...


Åker du till England och Cornwall får du bara inte missa Heligan, men man måste räkna med minst en halv dag här om man ska hinna med att se allt.
If traveling to England and Cornwall, you just can not miss Heligan, but you have to spend at least half a day here if you're going to have time to see everything.Mycket mer att läsa finns på Heligans utmärkta hemsida, www.Heligan.com.
Much more information can be found in their excellent website, www.Heligan.com.

*

Resedagbok med ett urval bilder av de olika trädgårdarna hittar du här.
Resterande trädgårdsfoton lägger jag in så fort jag hinner. =)
My travel diary with a selection of photos of the various gardens can be found here.
Photos from the remaining gardens will be posted as soon as I can. =) The story in English:
Heligan has a long history. For over 400 years, the Tremaine family, a family that may be called  "rather wealthy", owned this property. Four generations Tremayne planted and tended gardens in the years 1770 to 1914. The family lived here all year round, which was unusual since most wealthy families lived in London over the winter and only went to the countryside in summer. The Tremaynes were involved in shipping and were able to bring many exotic plants from around the world to his garden, and the warm, rainy and protecting environment here in the interior of Cornwall was perfect for those exotic plants. The Rhododendron that grow here are said to be the oldest in Europe. As the family also was interested in gardening and also had access to highly skilled and knowledgeable workforce, the gardens were very special even in the old days. But then came the First World War and all the workers went to the war. There was no knowledge or money to run the gardens any longer, so they were simply forgotten. In nearly 70 years the weeds were growing, and that old weeds are big ... The manor was sold and is now transformed into apartments, but much of the land was just leased out.

The gardens could still be forgotten if it were not for record producer Tim Smit, who in 1990 decided to become a pig farmer. He rented some woodland, but before he let the pigs in there he contacted a few experts from Kew Gardens and asked them to come out and check just in case, so he did not destroy anything needlessly. The experts found rarities one after another, and Tim  quickly decided, together with theTremayne descendant and current owner John Willis, to restore the garden instead of farming pigs. I don't think he has any regrets, since Heligan is now one of England's largest tourist attractions. But it's been lots of hard work, and they have encountered many surprises along the road.

In 1992 there was public access to the first part, the top of the Jungle, but the restoration is still ongoing. Heligan is now 200 acres large, or 80 hectares, and is divided into a number of different gardens. The productive part (vegetable and flower gardens), a subtropical jungle, a wild life part, a Victorian part where the aristocrats would stroll and enjoy the beautiful plants, a working farm with animals and the recent discovery, the lost valley. I took tons of photos, but Heligan is a place that must be experienced with all senses, so my photos do not do this wonderful place any justice at all. 


14 kommentarer:

 1. Underbara bilder!
  Några kände jag ju igen :)
  Någon gång ska man väl besöka lite engelska trädgårdar, verkar ju finnas många ställen värda att besöka.

  Kul att se dina bilder från kursen och Kungälv oxå :) Ska se om jag kan få till något med de få korten jag tog.

  Kram Mari

  SvaraRadera
 2. Du milde vilket ställe. Jag avundas dig enormt Helen jag skulle verkligen vilja åka dit och se detta underbara i verkligheten. Otroligt fina bilder du tagit.

  SvaraRadera
 3. Aha! Du hann ett inlägg till innan jag tog mig ut!;-)
  Härlig berättelse, Helen! Tack för den guidade turen! Ja - Heligan är verkligen en trädgård man gärna skulle vilja besöka! Bland annat!!!;-)

  SvaraRadera
 4. Underbart, jag vill med åka dit.

  //Micke

  SvaraRadera
 5. Så fint, alltihop! Men mest gillade jag gropen i häcken! Vilken härlig trädgård. Har sett den i teve, men dina bilder är mycket mer givande!
  Hulda

  SvaraRadera
 6. Have you just visited? We didn't see the wicker family. But a lot of your photos are similar to mine!

  SvaraRadera
 7. What a beautiful place! Thank you for the history and the tour.

  SvaraRadera
 8. Vilket härligt ställe, Helen!
  Och kul att ngn tagit hand om det vackra som höll på att växa igen!
  Ha en bra dag!
  hälsn
  AnnA

  SvaraRadera
 9. Oboy, det ser ju alldeles underbart ut! Vilket växthus!

  SvaraRadera
 10. Läckert! Tag för att jag fick följa med. Skulle vara kul att komma dit i verkligehten någon gång.
  Eva

  SvaraRadera
 11. Härlig trädgård! Du milde tider, tänk om det hade blivit en grisfarm.....
  Keramikkursen i förra inlägget såg ju trevlig ut, och dina alster var ju fina!!!

  SvaraRadera
 12. Så underbart att få vara där en stund! Tack! Väldigt bra text och fina bilder. Dit vill jag absolut en dag.

  SvaraRadera
 13. Jag blir så avundsjuk jag blir så ......
  Nästa år måste jag kommma iväg på något sådant här. Fast jag vill ju inte åka själv.
  Kul och se.
  Annika

  SvaraRadera
 14. Många härliga bilder men duvslaget gjorde mej sugen på att ha en sån. Kan man göra en själv, tro? Måste testa nästa sommar. Om den sen kommer duvor eller andra små fåglar kan ju kvitta.
  Ha en skön dag. /Mia

  SvaraRadera

Jag blir jätteglad när du lämnar en kommentar. Den kanske lär mig något nytt som jag inte visste, eller så får den mig bara att le. Oavsett vilket uppskattas det! =)